16 במרץ 2020

COVID-19 | לכל העדכונים

המשק חוזר לשגרה: התו הסגול, התו הירוק ומה שביניהם (22 בפברואר, 2021)

השותפה שגית אוחנה-לבנה ועוה"ד הבכירה שני וייס בעדכון לקוחות הסוקר את התיקון לתקנות המסיר חלק נוסף מההגבלות שחלו על המשק. בצד התו הסגול (שימשיך לחול), התקנות מנהיגות "תו ירוק" שנועד להסדיר פתיחה של מקומות ציבוריים מסוימים.

להמשך קריאה

___

הידוק סגר: אילו מקומות עבודה יישארו פתוחים? (8 בינואר, 2021)

השותפה שגית אוחנה-ליבנה ועוה"ד הבכירה שני וייס בעדכון לקוחות אודות הידוק הסגר השלישי.

להמשך קריאה

___

סגר נוסף: כיצד ישפיע עליכם הסגר השלישי? (27 בדצמבר, 2020)

השותפה שגית אוחנה-לבנה ועוה"ד הבכירה שני וייס בעדכון לקוחות הסוקר את התקנות החדשות אשר מכוחן נכנס לתוקפו הסגר השלישי בישראל.

להמשך קריאה

___

עדכון לקוחות – תכנית הסיוע למלונות בגובה של עד 300 מיליון ש"ח (15 בנובמבר, 2020)

כפיר ידגר, שותף מנהל, יחד עם עוה"ד הבכירה רעות אושעיה הולצר בעדכון לקוחות הסוקר את עיקרי נוהל תשלום מענקים למתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה שפרסם משרד התיירות.

להמשך קריאה

___

עדכון לקוחות – היתר כללי להעסקה בשעות נוספות במהלך חודש אוקטובר 2020 (07 באוקטובר, 2020)

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות הסוקר את תנאי ההיתר להעסקה בשעות נוספות במהלך חודש אוקטובר 2020.

להמשך קריאה

___

השפעת התקנות החדשות המגבילות שהייה במרחב הציבורי ואת הפעילות במשק הישראלי (21 בספטמבר, 2020)

השותפה שגית אוחנה-לבנה ביחד עם עוה"ד שני וייס בעדכון לקוחות הסוקר את השפעת התקנות החדשות אשר מגבילות שהייה במרחב הציבורי ואת הפעילות במשק הישראלי לתקופה אשר התחילה ב18 בספטמבר 2020 בשעה 14:00 ועד ה1 באוקטובר 2020 בשעה 14:00.

להמשך קריאה

___

הנחה בארנונה בעקבות מצב החירום- נגיף הקורונה (17 בספטמבר, 2020)

עוה"ד הבכירה, שרית נעמן שאג, בעדכון לקוחות שלישי הסוקר את ההקלות בחיובי ארנונה על עסקים ברשויות המקומיות השונות על רקע התפשטות נגיף הקורונה.

להמשך קריאה

___

היערכות לסכסוכים בענף הבנייה הישראלי על רקע השפעות הקורונה (30 ביולי, 2020)

להתפרצות נגיף הקורונה השפעה כלכלית וחברתית מונומנטלית על כלל מדינות העולם, תושביהן והעסקים הפועלים בשטחן. חוסר הוודאות שאפיין את החודשים האחרונים טרם תורגם לריבוי הליכים משפטיים, אך מתחת לפני השטח השפעות הקורונה ליבו סכסוכים מסחריים ואנו צופים כי ענף הבניה הישראלי עוד יחווה מאבקים משפטיים משמעותיים על רקע זה, וקוראים לשחקני השוק להיערך מבעוד מועד.

השותפים אלי כהן, ניר קידר ונונה לרנר מציגים בעדכון לקוחות זה צעדים פרקטיים אשר על שחקני השוק לנקוט בכדי להבטיח כי יגיעו לליטיגציה עתידית כשידם על העליונה. להמשך קריאה

___

עדכון בנושא מסקנות הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעות משבר הקורונה על קיום חוזים (8 ביולי, 2020)

הצוות הבין- משרדי לבחינת השפעות משבר הקורונה על קיום חוזים הוקם על ידי משרד המשפטים בשיתוף נציגי משרדי האוצר, הכלכלה, בנק ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ורשות שוק ההון, ומטרתו לגבש את המדיניות המשפטית הראויה בכל הקשור להיבטים החוזיים הנובעים מהמשבר.

השותפים איל רז וזיו רוטנברג בעדכון לקוחות הסוקר את מסקנותיו והמלצותיו של הצוות הבין-משרדי בנוגע להשלכות משבר הקורונה על התקשרויות חוזיות. להמשך קריאה 

___

צעד נוסף קדימה לקראת פתיחת שוק האיגוח בישראל (17 ביוני, 2020)

ב- 3 ביוני 2020 פרסמה רשות ניירות ערך מסמך מדיניות בנושא עסקאות איגוח, שמטרתו להגביר את ההיכרות וההבנה של שחקני השוק עם המאפיינים המרכזיים של עסקאות איגוח, ולהציג את המאפיינים של עסקאות איגוח "פשוטות" יחסית, במטרה לעודד את פיתוח השוק ולהגביר את הוודאות המשפטית בקשר אליהן.

כפי שנסקור בתמצית בעדכון לקוחות זה, עסקאות האיגוח מאפשרות מספר יתרונות לתאגיד המנפיק ובין היתר, עשויות להוות מקור למימון אטרקטיבי ומגוון. מסמך המדיניות של רשות ניירות ערך מסמן את הדרך להפיכת עסקאות איגוח לציבור לעסקאות מקובלות בשוק הישראלי. היכולת הכלכלית שטמונה באיגוח מקימה טעם רב להניח (ולקוות) כי גם בישראל יפעל בעתיד הקרוב שוק איגוח פעיל ומתוחכם. להמשך קריאה 

___

עדכון לקוחות: הקלות נוספות במסגרת החזרת המשק לשגרה (31 במאי, 2020)

לאור דעיכת התפרצות נגיף SARS-CoV-2 הגורם למחלת הקורונה, הוסדרו הקלות נוספות במגבלות במסגרת תיקון מס' 15 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 ותיקון מס' 8 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, וכן עודכנו הוראות משרד התחבורה בעניין התחבורה הציבורית.

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות הסוקר את ההוראות ואת ההקלות החדשות בעניין הנגיף ואת השפעתם על יחסי העבודה והמעסיקים. להמשך קריאה 

___

עמדת סגל רשות ניירות ערך – השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 (11 במאי, 2020)

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים את עמדת הסגל אשר עניינה מתן דגשים באשר לגילוי הנדרש במסגרת הדוח העיתי לרבעון ראשון לשנת 2020 ולדוחות העתיים העוקבים, בקשר להשלכות משבר הקורונה. להמשך קריאה 

___

שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה (10 במאי, 2020)

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים בעדכון לקוחות זה את הודעת סגל רשות ניירות ערך ביום 7 במאי 2020 בקשר להתנהלות חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה. להמשך קריאה

___

חקיקה ורגולציה בתחום המימון והבנקאות בימי הקורונה (06 במאי, 2020)

בנק ישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ורשות התאגידים בימי הקורונה – כל העדכונים החשובים בתחום הבנקאות ומימון. להמשך קריאה

___

עדכון לקוחות: המשך החזרה לשגרת העבודה (06 במאי, 2020)

השותפה שגית אוחנה-לבנה ועוה"ד שני וייס בעדכון לקוחות הסוקר את התיקונים לתקנות שעת חירום – הרחבת ההקלות, המסדירים שורה של הקלות נוספות במסגרת החזרה של המשק לשגרה. להמשך קריאה

___

'הנדסת פרטיות' במסגרת פיתוח אפליקציות למניעת התפשטות נגיף הקורונה (30 באפריל, 2020)

אסף הראל, שותף המוביל במשרדנו את תחום הסייבר והפרטיות, במאמר בנושא 'הנדסת פרטיות' במסגרת פיתוח אפליקציות למניעת התפשטות נגיף הקורונה. המאמר פורסם בכתב העת The Privacy Advisor היוצא לאור מטעם האיגוד הבינלאומי של העוסקים בתחום הפרטיות (IAPP). להמשך קריאה

___

חזרה לשגרת העבודה (26 באפריל, 2020)

השותפה שגית אוחנה-לבנה ועוה"ד שני וייס בעדכון לקוחות הסוקר את תיקון מספר 7 לתקנות שעת חירום (הרחבת ההקלות בתחום המסחר והפנאי) שנכנסו הבוקר לתוקפם וחלות עד לתאריך 03.05.20. להמשך קריאה

___

הנחה בארנונה בעקבות מצב החירום – נגיף הקורונה (23 באפריל, 2020)

עוה"ד הבכירה, שרית נעמן שאג, בעדכון לקוחות שני הסוקר את ההקלות בחיובי ארנונה על עסקים ברשויות המקומיות השונות על רקע התפשטות נגיף הקורונה. להמשך קריאה

___

כך תחזרו לשגרת עבודה: עדכון בדבר תקנות שעת חירום שתוקנו הבוקר ומגדירות את כללי החזרה לשגרה (19 באפריל, 2020)

השותפים מיכאל איילון ושגית אוחנה-לבנה יחד עם עוה"ד שני וייס סוקרים בעדכון לקוחות זה את תיקון מספר 4 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון), התש"ף-2020 (שיחולו עד 30.4.202 ליום), וכן תיקון מספר 5 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 (שיחולו עד ליום 3.5.2020). להמשך קריאה

___

המדריך לדירקטורים בעידן הקורונה – טור דעה המפרט את הצעדים הנדרשים מדירקטורים בעידן הקורונה (16 באפריל, 2020)

"משבר עולמי אינו מספק "פטור" מאחריות משפטית ביחס להפסדים. הפסיקה שניתנה בעקבות אירועי 2008 מלמדת שבתי המשפט לא נטו לקבל את הטיעון שהנזקים נגרמו רק כתוצאה מהמשבר ובדקו אם התנהלות נושאי המשרה תרמה לנזק". שרון ורקר-שגיא ונגה חרובי בטור דעה למגזין גלובס המדריך לדירקטורים בעידן הקורונה המפרט את הצעדים הנדרשים מדירקטורים בעידן הקורונה. להמשך קריאה

___

עדכון לקוחות מס' 7: נגיף הקורונה – פטור מהיתר להוצאת עובדים "מוגנים" לחל"ת; עמדת משרד העבודה בדבר הסדר עבודה מרחוק; עדכון הכללים בדבר כניסה ונוכחות במקום עבודה; החמרת ההגבלות לתקופת חג הפסח (8 באפריל, 2020)

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות מס' 7 הסוקר את ההוראות החדשות בעניין הנגיף והשפעתם על יחסי העבודה והמעסיקים. להמשך קריאה

___

הקלות בחיובי ארנונה ברשויות המקומיות השונות – נגיף הקורונה (2 באפריל, 2020)

עוה"ד הבכירה, שרית נעמן שאג, בעדכון לקוחות הסוקר את ההקלות בחיובי ארנונה ברשויות המקומיות השונות על רקע התפשטות נגיף הקורונה. להמשך קריאה

___

נגיף הקורונה – עדכונים לתקנות שעת חירום שנכנסו לתוקף בימים 31.3.2020 ו-1.4.2020 (1 באפריל, 2020)

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות מס' 6 הסוקר את ההוראות החדשות בעניין הנגיף והשפעתם על יחסי העבודה והמעסיקים. להמשך קריאה

___

רשות ניירות ערך מודיעה על הקלות נוספות על רקע התפשטות נגיף הקורונה (1 באפריל, 2020)

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים את הודעת סגל רשות ניירות ערך בנוגע להקלות נוספות על רקע התפשטות נגיף הקורונה. להמשך קריאה

___

עדכון בדבר הסדרים לשעת חירום אצל רשם הירושה (1 באפריל, 2020)

השותפים אבירם הנדל ואהוד כצנלסון סוקרים בעדכון לקוחות את ההסדרים לשעת חירום אשר פורסמו אתמול (31.3.2020) אצל רשם הירושה. להמשך קריאה

___

עדכון בדבר תקנות שעת חירום – הגבלת מספר עובדים והגבלת פעילות במרחב הציבורי (31 במרץ, 2020)

השותפים מיכאל איילון, מוביל תחום דיני עבודה, ושגית אוחנה-לבנה סוקרים בעדכון זה את תקנות שעת החירום שתוקנו היום בקשר להגבלת מספר העובדים במקום עבודה והגבלת פעילות במרחב הציבורי. להמשך קריאה

___

קיום חוזים בימי הקורונה (31 במרץ, 2020)

השותפים, ד"ר איל רז וד"ר זיו רוטנברג, סוקרים בקצרה את האתגרים שימי הקורונה מציבים בפנינו במישור של קיום חוזים ומציעים דרכים להתמודד עמם. להמשך קריאה

___

עדכון לקוחות – תקנות לשעת חירום – הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים, דחיית מועדים בהליכי הטלת עיצום כספי והשעית הגבלות על חשבונות בגין שיקים ללא כיסוי (30 במרץ, 2020)

השותפה שגית אוחנה-לבנה יחד עם עו"ד שני וייס סוקרות בעדכון זה את התיקון לתקנות שעות החירום העוסקות בהארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים ודחייה בהליכי הטלת עיצום כספי, ובהשעית הטלת הגבלות על חשבון בנק או בעליו בגין שיקים שסורבו. להמשך קריאה

___

בלוג ליטיגציית המס: לעצור את מחוגי הזמן  (30 במרץ, 2020)

השותפים דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מסים, שלמה אביעד זידר ויועד כוכבי בבלוג בעקבות תקנות שעת חירום. להמשך קריאה

___

 נגיף הקורונה – תקנות שעת חירום שנכנסו לתוקף ביום 25.3.2020 וביום 27.3.2020 (29 במרץ, 2020)

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות מס' 5 הסוקר את ההוראות החדשות בעניין הנגיף והשפעתם על יחסי העבודה והמעסיקים. להמשך קריאה

___

הבורסה לניירות ערך מפרסמת הצעה להקלות בכללי השימור ומחיקת חברות נוכח המשבר הגלובלי הנובע מהתפשטות מגפת הקורונה (29 במרץ, 2020)

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים בעדכון לקוחות זה את הוראת שעה שנועדה ליתן הקלות בכללי השימור והמחיקה של הבורסה. להמשך קריאה

___

הודעת סגל רשות ניירות ערך – היערכות לדיווח מרחוק באמצעות טוקן הדיווח האלקטרוני (26 במרץ, 2020)

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים בעדכון לקוחות את הודעת הרשות לניירות ערך מהיום, בהמשך להודעה שפרסמה רשות ניירות ערך ב- 8.3.2020, העוסקת בהשלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים. להמשך קריאה

___

עדכון לקוחות- התייחסות הרשות להגנת הפרטיות לשאלות בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה (26 במרץ, 2020)

השותף אסף הראל, המוביל את תחום הסייבר והגנת הפרטיות, סוקר את מסמך השאלות והתשובות שפרסמה הרשות בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, שמטרתו להציג דגשים להגנת הפרטיות במצב החירום הנוכחי. להמשך קריאה

___

עדכון לתקנות שעת חירום – הגבלת פעילות (25 במרץ, 2020)

השותפים מיכאל איילון, מוביל תחום דיני עבודה, ושגית אוחנה-לבנה סוקרים בעדכון זה את התיקון לתקנות שעות החירום אשר נכנסו לתוקף היום אחר הצהריים. להמשך קריאה

___

נהלים לשעת חירום בעניין ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס (25 במרץ, 2020)

השותפים אבירם הנדל ואהוד כצנלסון בעדכון לקוחות הסוקר את הנוהל החדש שפרסם האפוטרופוס הכללי לתקופת שעת החירום הנוכחית בעניין ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס. להמשך קריאה

___

בלוג ליטיגציית המס: על חגים ומועדים – אלו שנדחים ואלו שלא (24 במרץ, 2020)

השותפים דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מסים ושלמה אביעד זידר בבלוג על רקע משבר הקורונה: השפעת תקנות החירום על הליכי השגה וערעורי מס. להמשך קריאה

___

עבדו בהיי-טק שנים כדי לממש את האופציות – עד שהקורונה שינה הכל (24 במרץ, 2020)

שלמה לנדרס, ראש תחום טכנולוגיה (במשותף) מתייחס בשיחה עם מגזין TheMarker למשמעויות של פיטורים לאור נגיף הקורונה על אופציות העובדים בחברות היי-טק. להמשך קריאה

___

עדכון לקוחות: תקנות שעות חירום (22 במרץ, 2020)

השותפים מיכאל איילון, מוביל תחום דיני עבודה, ושגית אוחנה-לבנה סוקרים בעדכון זה את תקנות שעות החירום אשר נכנסו לתוקף היום בבוקר.

1. תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

2. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

להמשך קריאה

___

בצל הקורונה: האם בעל עסק ששוכר נכס יכול לבקש ביטול חוזה ללא פיצויים? (20 במרץ, 2020)

השותף איל רז, בכתבה למגזין גלובס על השיקולים החוזיים השונים בדין הישראלי נוכח משבר הקורונה. להמשך קריאה

___

עמידה בתקנות הגנת הפרטיות ביחס לעבודה מרחוק בעקבות התפשטות נגיף הקורונה (19 במרץ, 2020)

השותף אסף הראל, המוביל את תחום הסייבר והגנת הפרטיות, יחד עם עוה"ד אסתר שכטר סוקרים את החובות העיקריות החלות על עבודה מרחוק/עבודה מהבית מכח תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. להמשך קריאה

___

שירות חיוני? שירות קיומי? (18 במרץ, 2020)

החוק מגדיר "שירותים קיומיים" כשירותים שיש לספק אותם לשם "מניעת פגיעה חמורה באוכלוסייה", וכן שירותים אשר הפסקתם עלולה לגרום ל"פגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו".
השותפים מיקי איילון, מוביל תחום דיני עבודה, ושגית אוחנה-לבנה בעדכון לקוחות על רקע צו החירום הצפוי להתפרסם בעניין זה. להמשך קריאה

___

נגיף הקורונה – חידוד הנחיות למעסיקים בעקבות הרחבת ההגבלות (17 במרץ, 2020)

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות מס' 4 הסוקר את ההוראות החדשות/חידודים והבהרות בעניין הנגיף בנוגע ליחסי העבודה. להמשך קריאה

___

משבר נגיף הקורונה והאתגרים התחרותיים (17 במרץ, 2020)

על רקע המשבר, רשות התחרות פרסמה אתמול מספר הקלות למגזר העסקי.
השותף אבנר פינקלשטיין יחד עם עוה"ד נועה שוייצר עמר, סוקרים את הודעת הרשות בעניין זה. להמשך קריאה

___

הודעת הרשות לני"ע: אפשרות תאגיד לבצע רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה ובסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2019 (17 במרץ, 2020)

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים בעדכון לקוחות זה את הודעת הרשות. להמשך קריאה

___

רשות ני"ע מודיעה על הקלות על רקע התפשטות נגיף הקורונה (17 במרץ, 2020)

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים בעדכון לקוחות זה את ההקלות השונות בהודעת הרשות לניירות ערך. להמשך קריאה

___

נגיף הקורונה – חידוד הנחיות למעסיקים בעקבות הרחבת ההגבלות (16 במרץ, 2020)

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות מס' 3 הסוקר את ההוראות החדשות/חידודים והבהרות בעניין הנגיף בנוגע ליחסי העבודה. להמשך קריאה

___

נגיף הקורונה – הרחבת הנחיות וקבלת דמי אבטלה בחל"ת (12 במרץ, 2020)

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות מס' 2 הסוקר את ההוראות החדשות בעניין הנגיף בנוגע ליחסי העבודה. להמשך קריאה

___

הודעת הרשות לניירות ערך בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים (10 במרץ, 2020)

צוות שוק ההון וני"ע בעדכון לקוחות הסוקר את השלכות הודעה הרשות. להמשך קריאה

___

נגיף הקורונה – הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית (8 במרץ, 2020)

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות הסוקר את ההוראות החדשות בעניין הנגיף. להמשך קריאה

___

משבר הקורונה-"כוח עליון"? השפעה על פרויקטים והסכמים בישראל (3 במרץ, 2020)

ד"ר זיו רוטנברג, שותף, בעדכון לקוחות הסוקר את אותן השלכות והדרכים להתמודד עמן. להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור