זיכרון והנצחה

מוקירים את חברינו, עמיתינו, ומשמרים את מורשתם.
בחייהם היו הם מאבני הבניין של גורניצקי ושות', ולעד יוותרו חלק בלתי נפרד מהפירמה.

ירוחם גורניצקי 1921-1997

אוריאל גורני 1921-2002

בועז נהיר 1930-2006

אריאל זליכוב 1955-2009

דליה רונן 1956-2000

 

 

הגר אלון-וינדמן 1978-2013

דפנה טלגם 1954-2015

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור