עדכון לקוחות: הודעת הרשות לני"ע בדבר הארכת מועד הגשת בקשות למתן היתר לפי סעיף 49א לחוק ני"ע.

קרא עוד
COMMUNICATION MAKES COMMUNITY

מרכז תקשורת

קראו את החדשות, הפרסומים והעדכונים האחרונים של גורניצקי ושות'.
הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור