יריית הפתיחה בדרך ל-GDPR ישראלי?

קרא עוד
Legal 500
Legal 500 identified Gornitzky & Co. as one of Israel's recommended Hi-Tech, Start-Ups and Venture Capital law firms, saying, "Gornitzky & Co.’s lawyers display ‘professionalism and broad and thorough knowledge of the material’.
Chambers Global
"Pays great attention to detail and approaches legal matters with good strategy, taking into consideration legal and commercial needs."
Legal 500
"Gifted deal-makers with a very impressive track record. Full devotion to the client’s needs.“
Chambers Global
“A wide view not only from the legal perspective but also from the business one.”

הגנת סייבר, פרטיות ואבטחת מידע

.LOOKING AT TOMORROW, TODAY

החשיבות הגוברת של מידע לפעילותן העסקית של חברות, לצד הגידול בהיקף מתקפות הסייבר כנגד חברות ואימוץ רגולציה חדשה בתחומי הסייבר והגנת הפרטיות בישראל ובמדינות נוספות, מגבירים באופן משמעותי את החשיפה לחברות ולנושאי משרה בהן.
החשיפה הזו נובעת, בין השאר, מהנזקים המיידיים ממתקפת סייבר – ובכלל זה, נזקים כספיים, תדמיתיים ותפעוליים, אולם גם מהשלכות משפטיות חמורות, לרבות קנסות רגולטוריים ותביעות מצד לקוחות ועובדים.
צוות הסייבר והגנת הפרטיות במשרד גורניצקי מספק ללקוחות המשרד פתרונות פרקטיים להתמודדות עם האתגרים המשפטיים המשתנים בתחומים אלה. הצוות מייעץ למגוון רחב של חברות – ובכלל זה, מוסדות פיננסיים ישראלים ובינלאומיים, חברות ציבוריות וחברות טכנולוגיה מובילות (לרבות חברות בתחום הסייבר). הליווי שלנו בתחום זה כולל, בין היתר:

  • ליווי תהליכי הטמעה של דרישות רגולטוריות בתחומי הסייבר והגנת הפרטיות;
  • סיוע לחברות בגיבוש מסמכי מדיניות פנימיים בתחומי ניהול המידע הארגוני והגנה עליו;
  • ייצוג לקוחות במשא ומתן על הסכמים המערבים העברת מידע, אבטחת מידע ופרטיות;
  • גיבוש פתרונות מעשיים לסוגיות של אבטחת מידע ופרטיות בעסקאות M&A בינלאומיות;
  • ייעוץ לחברות ולנושאי משרה בהן על צעדים לצמצום הסיכונים המשפטיים הנשקפים לארגון בתחומי הסייבר והפרטיות;
  • ייעוץ לארגונים שנפגעו ממתקפת סייבר בהתמודדות עם השלכותיה;
  • ייצוג חברות בהליכי ליטיגציה למול תביעות של עובדים ולקוחות בנושאי פרטיות;
  • ייעוץ לחברות המפתחות מוצרים בתחום הסייבר, איסוף ועיבוד מידע בנוגע לדרישות והמגבלות המשפטיות אשר עשויות לחול עליהן.

הניסיון שלנו

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור