18 באוקטובר 2018

עדכון לקוחות: האם אתם ערוכים לביקורת של הרשות להגנת הפרטיות?

עד לסוף שנת 2018 צפויות להיערך ביקורות בכ-150 גופים אשר מנהלים מידע אישי רב ורגיש במיוחד – מועדוני לקוחות, מכונים רפואיים ומוסדות טיפוליים, מוסדות להשכלה גבוהה, ענף המלונאות, ועוד.
עו"ד אסף הראל, שותף, בעדכון לקוחות המתייחס למערך האכיפה-פיקוח רוחב שהוקם ע"י הרשות להגנת הפרטיות, הפועל לאיתור הפרות של חוק הגנת הפרטיות.

לקריאה נוספת:

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור