03 בדצמבר 2018

עדכון לקוחות: האם רשימת אנשי הקשר שלכם עונה על דרישות חוק הגנת הפרטיות?

עוה"ד אסף הראל (שותף), ויחיאל ציפורי, בעדכון לקוחות המתייחס לגילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות לפיו רשימה ממוחשבת המכילה רק כתובות דואר אלקטרוני של אנשים לצד שמותיהם מהווה מאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות. גילוי הדעת מחדד את הצורך של עסקים לבחון את סוגי המידע הנאספים על ידם ולוודא כי מידע כאמור מנוהל תוך שמירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.

 

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור