בטיחות בעבודה – אחריות תאגידים, מנהלים ונושאי משרה

קרא עוד
Chambers Global
"Pays great attention to detail and approaches legal matters with good strategy, taking into consideration legal and commercial needs."
Legal 500
"Gifted deal-makers with a very impressive track record. Full devotion to the client’s needs.“
Chambers Global
“A wide view not only from the legal perspective but also from the business one.”

בטיחות בעבודה

בשנים האחרונות חלה עלייה בתאונות העבודה הקטלניות בישראל ובייחוד בענף הבניה. לצד זאת מתחזקת מגמת הגברת האכיפה והפיקוח והרחבת האחריות המוטלת על התאגיד ונושאי המשרה בו, במישור הפלילי והמנהלי כאחד – מהגשת כתבי אישום ועד להליכים מול רשם הקבלנים.

למשרד נסיון רב שנים בעיסוק בתחום עבירות "הצווארון הלבן" וייצוג תאגידים, מנהלים ונושאי משרה בהליכים פליליים ומנהליים ובליווי של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל מזה עשרות שנים.

הידע הרב תחומי שהמשרד צבר במשך השנים מאפשר להעניק לתאגיד, למנהליו ולנושאי המשרה בו ליווי משפטי בכל אחד משלבי ההליך הפלילי והמנהלי, החל מביקורי פיקוח של מינהל הבטיחות וחקירות בפני משטרת ישראל (מפלג פלס), המשך בשימוע וכלה בניהול הליכים למול ערכאות שיפוטיות.

המשרד מעניק ייעוץ גם בתחום החקירות הפנים-ארגוניות וכן בהליכים מנהליים מכח דיני הבטיחות בעבודה, לרבות במקרים של צווי הפסקת עבודה, הטלת קנסות מנהליים, שימועים בפני רשם הקבלנים ועוד.

הייעוץ המשפטי שהמשרד מעניק כולל גם ייעוץ מקדים וצופה פני עתיד עם תכלית מניעתית, תוך התמקדות בתכניות אכיפה פנים ארגוניות אשר נועדו לקדם הטמעה של הוראות הדין והתקנים בתחום הבטיחות בעבודה תוך הקטנת החשיפה המשפטית של התאגיד, מנהליו ונושאי המשרה בו. הצוות המשפטי מנחה את לקוחותיו בתהליך יצירת והטמעת נורמות אשר נועדו למנוע את התרחשותן של תאונות עבודה והפרת דיני הבטיחות בעבודה.

הגישה הרב-תחומית של משרד גורניצקי והניסיון הרב הן בייצוג תאגידים ומנהלים והן בתחומי משפט משיקים אחרים, לרבות תחום הנדל"ן, תכנון ובניה, רישוי עסקים ועוד, מאפשר למשרד להעניק ללקוחותיו ייצוג משפטי מקיף ומוצלח גם בהליכים מורכבים ורגישים אלו.

הניסיון שלנו

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור