07 בינואר 2019

עדכון לקוחות: האם אתם ערוכים לביקורת של הרשות המקומית? 

לאחרונה נכנסו לתוקפן תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה), תשע"ח-2018, אשר הרחיבו את סמכויות האכיפה של הרשויות המקומיות, ומאפשרות הטלת קנסות מנהליים כבדים על עבירות בנייה ושימוש חורג.

לפיכך, החלו הרשויות המקומיות בהרחבת פעילות האכיפה, לרבות באמצעות ביצוע סקרי נכסים נרחבים לאיתור עבירות בניה.

שרית נעמן שאג (עו"ד בכירה), בעדכון לקוחות לקראת שומות הארנונה הצפויות להישלח אליכם בחודש הקרוב.

לקריאה נוספת

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור