11 באוקטובר 2018

גורניצקי ייצגו את הלמן אלדובי קופ"ג ופנסיה בע"מ בהקטנת חיובי הארנונה שהוטלו על משרדיה

גורניצקי ייצגו את הלמן אלדובי קופ"ג ופנסיה בע"מ בהקטנת חיובי הארנונה שהוטלו על משרדיה הממוקמים בעיר חולון.
החברה יוצגה ע"י עוה"ד הבכירה שרית נעמן שאג.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור