11 באוקטובר 2018

הפחתת חיובי ארנונה שהוטלו על רימון, בית ספר למוסיקה

גורניצקי ייצגו את רימון, בית ספר למוסיקה, מול עיריית רמת השרון בהליך הפחתת חיובי ארנונה שהוטלו על ידי העירייה. לאחר ניהול הליכי השגה וערר, הופחת סכום החיוב באופן שבו הוא עומד כיום על פחות ממחצית מהחיוב המקורי.
רימון בית ספר למוסיקה יוצג ע"י השותף איתי איצקוביץ ועוה"ד הבכירה שרית נעמן שאג.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור