עדכון לקוחות: בית המשפט מחזק את האכיפה האזרחית בתחום איכות הסביבה

קרא עוד
Chambers Global
"They understand the market incredibly well. They are very commercial and very responsive."
Chambers Global
"one of the leading firms in Israel. They naturally employ high-quality people and we get very good service."
Chambers Global
"knowledgeable, capable and keen to help. Their advice was clear and concise."
Chambers Global
"The whole experience was flawless. Very responsive, professional and sharp people."
Legal 500
Gornitzky & Co. is ‘sought after for high-stakes corporate transactions’ and is particularly experienced in acting for foreign funds.
Chambers Global
Chambers Global identified Gornitzky & Co. as a leading Corporate/M&A firm that is "well regarded for its ability to serve big, multinational clients. The firm has great understanding of all the aspects of the merger, and provides all-encompassing advice".

Legal 500
The Legal 500 ranked Gornitzky & Co. as a recommended Commercial, Corporate, and M&A law firm, noting the firm's recent work and Partner Chaim Friedland as having "superb reputations."
IFLR1000
IFLR1000 recognized Gornitzky & Co. as "One of Israel's top commercial and corporate firms. It is well balanced in its strengths, with good financial and corporate practices."

משפט תאגידי

OVERCOMING YOUR CHALLENGE WITH A MULTIDISCIPLINARY APPROACH

כיום, חברות רבות עוסקות בקידום והצמחת העסק שלהן. לאור זאת, ישנה חשיבות מכרעת להבטיח כי העניינים התאגידים הפנימיים שלהן מנוהלים כראוי, בהתאם לרגולציות המתאימות.

השירותים הניתנים על ידי הצוות בתחום זה במשרדנו כוללים את מחזור החיים השלם של התאגיד, ובכלל זה הקמת חברות, ניסוח ועריכת מסמכי התאגדות (ותיקונם ביחס לשינויי חקיקה מעת לעת), נושאים הקשורים בהון מניות וזכויות בעלי מניות, הנפקות לציבור, אספות שנתיות ותקופתיות, ממשל תאגידי וענייני ציות, כמו גם הליכי פירוק.

גישתנו המולטידיציפלינרית מאפשרת לנו לספק ללקוחותינו ייעוץ משפטי המתואם עם תחומי משפט נוספים, כגון מיסוי מקומי ובינלאומי, ליטיגציה וייעוץ בנוגע לסכסוכים משפטיים, תחרות ודיני עבודה.

קהל לקוחותינו מורכב מחברות ותאגידים ישראליים מן השורה הראשונה, פרטיים וציבוריים גם יחד, ממגוון רחב של תעשיות, הכולל גם שליש מקבוצות העסקים המובילות בישראל, מוסדות פיננסים וקרנות השקעה; כמו כן, אנו מייצגים חברות בינלאומיות הפועלות בארץ, הנהלה בכירה, דירקטוריונים וחברי דירקטוריון.

הניסיון שלנו

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור