10 באוקטובר 2018

גורניצקי ייצגו נושאי משרה לשעבר בקבוצת "בטר פלייס", בבקשה למחיקה על הסף של תביעת ענק שהוגשה כנגד 22 נתבעים על ידי מפרקי החברות

גורניצקי ייצגו נושאי משרה לשעבר בקבוצת "בטר פלייס" – עידן עופר, אמיר אלשטיין וערן שריג, בבקשה למחיקה על הסף של תביעת ענק שהוגשה כנגד 22 נתבעים על ידי מפרקי החברות.
בפסק דין מפורט ונרחב, השופט גרוסקופף קיבל את הבקשה שהוגשה על ידי משרדנו בשיתוף נתבעים נוספים ואת הטענה לפיה לנתבעים עומדת הגנת "כלל שיקול הדעת העסקי" וחזקת תקינות מכוחו ומחק את התביעה במלואה.

נושאי המשרה יוצגו ע"י פנחס רובין (ראש הפירמה), ירון אלכאוי (שותף), יחד עם עוה"ד אמנון ביס ולירון קרס.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור