01 במאי 2016

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ-1.2 מיליארד ש"ח

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 1.2 מיליארד ש"ח. במסגרת ההנפקה, הנפיקה מליסרון שתי סדרות אגרות חוב חדשות, אשר אחת מהן מובטחת בשעבוד על נכס נדל"ן מניב, וכן ביצעה הרחבה של סדרה קיימת של אגרות חוב.

את מליסרון בע"מ ייצגו עוה"ד שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב, אורי הלר, מיה דביר ומיכאל גופר (תאגידים וניירות ערך), איתי איצקוביץ (שותף, נדל"ן) וליאור גרינבלט (נדל"ן).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור