18 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו בהצלחה את חברת איתנית מוצרי בניה בע"מ בדיון בפני הרכב בית המשפט העליון בעניין דרישה לתשלום היטלי פיתוח וסלילה בהיקף של כ- 18 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו בהצלחה את חברת איתנית מוצרי בניה בע"מ בדיון בפני הרכב בית המשפט העליון בראשות הנשיאה א' חיות בעניין דרישה לתשלום היטלי פיתוח וסלילה בהיקף של כ- 18 מיליון ₪ שנשלחה לה על ידי עירית נהריה. בית המשפט העליון אישר את פסק הדין כאשר קיבל עתירה מנהלית שהוגשה על ידי משרדנו וביטל את הדרישות במלואן תוך אימוץ הפרשנות שהציגה איתנית לחוק הרלבנטי ביחס לשאלה מהו נכס 'גובל'.

החברה יוצגה ע"י נועם רונן (שותף) ושרית נעמן שאג (עו"ד בכירה).

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור