01 בדצמבר 2015

גורניצקי מייצגים את מייסד "עדן טבע מרקט", מר גיא פרוביזור, בתביעה בסך 78 מליון ש"ח, נגד קבוצת אלון ריבוע כחול ונושאי משרה בה.

גורניצקי מייצגים את מייסד את "עדן טבע מרקט", מר גיא פרוביזור, המחזיק ב-49% מחברת עדן טבע מרקט, בתביעה נגד קבוצת אלון הריבוע הכחול, מגה קמעונאות ונושאי משרה המכהנים בהן בעבר ובהווה, בסך 78 מיליון ש"ח, לאחר שהתנהלותם של האחרונים הביאה לקריסתה של עדן טבע מרקט ולכך ששווי אחזקתו של פרוביזור בעדן טבע מרקט נמחק כליל. 

את מר גיא פרוביזור מייצגים עופר צור (שותף), כפיר ידגר (שותף) ומעיין מלמד.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור