19 בספטמבר 2017

גורניצקי מייצגים את קבוצת דלק במכירת מניות הפניקס.

גורניצקי ייצגו את קבוצת דלק בעסקה בהיקף של עד כ- 2.5 מיליארד ₪, במסגרתה מכרה 4.9% מהון המניות בחברת הפניקס אחזקות, ונתנה אופציה לרכישת יתרת אחזקותיה בחברה (52.25% בסך הכל) והעברת השליטה בפניקס לרוכש. 
 
את קבוצת דלק ייצגו פנחס רובין (ראש המשרד) והשותפים אלית אלקון ואורי יצחק, יחד עם עוה"ד אבי מיר ואלון פלד.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור