20 ביוני 2016

גורניצקי מייצגים את חברת בנפיט (מקבוצת הפניקס) בדחייה על הסף של בקשה לאישור תובענה כייצוגית

גורניצקי ייצגו את חברת בנפיט (מקבוצת הפניקס) בהליך חריג וייחודי של דחייה על הסף של בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה בבית הדין לעבודה בטענה לפיה בנפיט נתנה ייעוץ רשלני לעובדים לשעבר של בנק דיסקונט בקשר עם הליכי פרישתם מהבנק. בית המשפט הנכבד דחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית על הסף תוך שהוא קיבל את טענות בנפיט לפיהן, בין היתר, לבית הדין אין סמכות עניינית כלפי חברת בנפיט, כי לא הוכחה עילה של ייעוץ רשלני וכן כי התביעה התיישנה.

את חברת בנפיט (מקבוצת הפניקס) ייצגו נועם רונן (שותף) ונמרוד סביל

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור