28 בפברואר 2019

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ-220 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת נדל"ן מובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהרחבת סדרה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב המובטחת בשעבוד מדרגה שנייה על מתחם הקריון, בהיקף של כ-220 מיליון ש"ח.

תמורת ההנפקה משמשת לצורך פדיון מוקדם מלא של אגרות חוב מסדרה אחרת של החברה הנסחרות בבורסה ולצורך פדיון מוקדם מלא של אגרות חוב של חברה בת של מליסרון המובטחות בשעבודים על עופר הקניון הגדול פתח תקווה.

מליסרון יוצגה ע"י השותפה שרון ורקר-שגיא, יחד עם ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושרון שטראוס (עו"ד)

סייעו בהיבטי נדל"ן השותף איתי איצקוביץ ועוה"ד שחר אושרי.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור