09 ביולי 2020

G-CAPITAL | תמריצים לתאגידים מדווחים לדירוג כפול על ידי שתי חברות דירוג

רשות ניירות ערך פרסמה ביום 8 ביולי 2020 הודעה בעניין מספר תמריצים לתאגידים אשר יבחרו בדירוג כפול על ידי שתי חברות דירוג. התמריצים כוללים הרחבת לוחות הזמנים להגשת תשקיף, צמצום משך בדיקת תשקיף ודוח הצעת מדף וכן קיצור מועדי המכרז לציבור.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור