13 ביולי 2020

G-CAPITAL | שאלות ותשובות סגל רשות ניירות ערך - יולי 2020

בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, תשובות שפרסם סגל רשות ניירות ערך בחודש יולי 2020 במענה לשאלות במגוון נושאים: נושאי משרה וממשל תאגידי, דיווחים מיידיים, תשקיפים וחיתום, בעלי שליטה, בעלי עניין ובעלי מניות, הצעות פרטיות, ורישום כפול.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור