23 באוגוסט 2020

G-CAPITAL | רשות ניירות ערך פרסמה מודל חדש להבניית ענישה בהליכי אכיפה מנהלית

רשות ניירות ערך פרסמה אתמול מודל הבניית ענישה בהליכי אכיפה מנהלית, אשר מהווה למעשה מעין מפת דרכים שיש בה כדי להנחות את המפר (ועורך דינו) בהתנהלותו במסגרת הליכי אכיפה מנהלית – החל מהשלב המוקדם של הבירור המנהלי, עובר במשא ומתן המתנהל מול הרשות לצורך גיבוש הסדר אכיפה (במקרים המתאימים) וכלה בדיונים מול וועדת האכיפה המנהלית.

יודגש כי במסגרת המודל, מוקנית הקלה מובנית באמצעי האכיפה כאשר הסדר האכיפה נכרת בשלב מוקדם של ההליך.

אין ספק שלמודל צפויה להיות השלכה על האופן בו מתנהלים הליכי האכיפה המנהליים.  כמי שמייצגים באופן קבע בהליכי אכיפה מנהלית, נסקור בתמצית את הקווים המנחים המובאים במודל, ואת השלכותיו האפשריות על ניהולם של הליכי אכיפה מנהלית מול הרשות ולמול ועדת האכיפה המנהלית.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור