16 באוגוסט 2020

G-CAPITAL | פניות מקדמיות לרשות ניירות ערך

בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, עמדות של סגל רשות ניירות ערך במענה לפניות מקדמיות שהתפרסמו בעת האחרונה במגוון נושאים: עסקאות בעלי שליטה; כשירות דח"צ; סיום חובות דיווח; משקיעים מסווגים; והצעה לציבור.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור