18 באוקטובר 2018

G-CAPITAL- עדכונים מעולם שוק ההון - גורניצקי ושות'

בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, תשובות שפרסם סגל רשות ניירות ערך במהלך חודש אוקטובר 2018 במענה לשאלות בנושאים: דיווחים מיידיים, נושאי משרה וממשל תאגידי, תעודות התחייבות, הצעה לציבור ותשקיפים.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור