21 באוגוסט 2018

G-CAPITAL- עדכונים מעולם שוק ההון - גורניצקי ושות' - 21 באוגוסט 2018

בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, את החלטת ועדת האכיפה המנהלית בבקשה לאישור הסדר אכיפה בעניין חברת רבד בע"מ, בעל השליטה בה ומנהלה הכללי, בדבר הכללת פרטים מטעים בדיווח מיידי בנוגע לעסקה בה התקשרה החברה עם צד ג'.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור