12 בדצמבר 2018

G-CAPITAL טיוטת תקנות ני"ע- מתן אפשרות דיווח באנגלית.

השותפים שרון ורקר ויאיר שילוני בעדכון לקוחות בדבר פרסום טיוטת תקנות להערות הציבור של הרשות לניירות ערך, אשר תאפשר לחברות לבחור, באופן וולנטרי, לדווח בשפה האנגלית.

ביום 9.12.18 פרסמה הרשות לניירות ערך נוסח להערות הציבור (עד ליום 31.1.2019) של טיוטת תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התשע"ט- 2018 העוסקות במתן אפשרות דיווח באנגלית עבור כלל החברות הנסחרות בישראל, שיהיו מעוניינות בכך.

 

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור