23 באוקטובר 2018

G-CAPITAL- חובות הגילוי לתאגיד בעקבות איומי הסייבר

ביום 21.10.18 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל משפטית בדבר "גילוי בנושא סייבר". כמובהר בעמדה, מטרתה היא להגביר את מודעות התאגידים המדווחים לסיכוני הסייבר ולתת דגש להיבטים מסוימים אשר הגילוי לגביהם עשוי להידרש על פי הוראות דיני ניירות ערך. עמדת הסגל מפרטת את דרישות הגילוי השונות אשר קיימות בדין באשר לסיכוני הסייבר ולמקרים של התממשותם.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור