13 בספטמבר 2020

G-Capital | הסדר אכיפה מנהלי חוזר על הקביעה כי רואה חשבון עשוי להיות אחראי לפרטים מטעים בדיווח של חברה ציבורית

במסגרת הסדר אכיפה שפורסם ביום 8.9.2020, הושתו על רואה חשבון מבקר אמצעי אכיפה מוסכמים שכללו עיצום כספי בסך 70,000 ש"ח ועיצום כספי מותנה באותו סכום, וזאת בגין הכללת פרטים מטעים (חסרים) בדוח סקירת רואה החשבון שצורף לדוחות הכספיים של החברה בנוגע ליתרת חובה של בעל השליטה, שעליהם לא ידע רואה החשבון המבקר.
הסדר האכיפה ממשיך בקו שבו נוקטת ועדת האכיפה, בייחסה אחריות גם לרואה חשבון מבקרים, שמעורבותם בהכנת דיווחי החברה עלולה לגבש את אחריותם לפרטים מטעים שייכללו בדיווחים.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור