11 באוקטובר 2020

G-Capital | הודעת סגל - הארכת תקופת תשקיף מדף

רשות ניירות ערך פרסמה היום הודעת סגל על הארכת תקופת תשקיף המדף, כדלקמן:

  • תשקיפי מדף שהתוקף המקורי שלהם (ללא הארכות קודמות, למעט הארכת תקופת תשקיף המדף ב-12 חודשים נוספים על פי סעיף 23א לחוק ניירות ערך) הסתיים בין ה-30.6.2020 ל-30.9.2020מוארך בשלושה חודשים.
  • תשקיפי מדף שהתוקף שלהם עתיד להסתיים בחודשים אוקטובר ונובמבר 2020יוארך באופן אוטומטי בעשרה שבועות נוספים.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור