03 ביוני 2019

עדכון לקוחות בעניין תחולת הוראות חברה נשלטת זרה (חנ"ז) על חברות נדל"ן זרות הנשלטות בידי בעלי מניות ישראלים.

לאחרונה פורסם פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין פקיד שומה למפעלים גדולים נגד רוזבאד, במסגרתו הפך את החלטת בית המשפט המחוזי. לפסק הדין שפורסם עשויות להיות השלכות בנוגע לפעילותם של נישומים ישראלים הפועלים מחוץ לישראל באמצעות חברות זרות הנמצאות בשליטתם, בדגש על חברות המשקיעות בנדל"ן מחוץ לישראל.
עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מסים, בעדכון לקוחות בעניין תחולת הוראות חברה נשלטת זרה (חנ"ז) על חברות נדל"ן זרות הנשלטות בידי בעלי מניות ישראלים.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור