22 במרץ 2016

עו"ד דניאל פרסמן הרצה בכנס של המכון למשפט ופילנתרופיה

בתאריך 20.03.16 עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן (שותף) ירצה בכנס המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, נושא ההרצאה: פילנתרופיה פרטית בישראל – חסמים והזדמנויות

בכנס ישתתפו גם פרופ’ יוסף קלפטר (נשיא אוניברסיטת תל אביב), פרופ’ רון חריס (דקאן הפקולטה למשפטים), גב דפנה מיתר-נחמד) מנכ”לית קרן משפחת צבי ועפרה מיתר), פרופ’ דוד האן) האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי(, פרופ' יורם מרגליות (ראש המכון למשפט ופילנתרופיה), פרופ' מירנדה פרי פליישר, עו”ד גליה פימר, נעם לאוטמן וגב' נועה קראוז-להב

לצפייה במצגת מההרצאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור