גורניצקי ייצגו את חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ בהנפקה ראשונה בתולדותיה של אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

קרא עוד
Chambers Global
"Pays great attention to detail and approaches legal matters with good strategy, taking into consideration legal and commercial needs."
Legal 500
"Gifted deal-makers with a very impressive track record. Full devotion to the client’s needs.“
Chambers Global
“A wide view not only from the legal perspective but also from the business one.”

המגזר השלישי

AIDING SOCIAL AWARENESS

שרד גורניצקי מייעץ ללקוחותיו ומספק מגוון רחב של שירותים משפטיים הכרוכים בפעילות המגזר השלישי, לרבות הקמתם ורישומם של מלכ"רים ועמותות, בישראל ומחוצה לה, עמידה בחובות הדיווח החלות על מלכ"רים ועמותות, עריכת הסכמים למתן תרומות, מילוי תפקידיהם וחובותיהם של נושאי משרה ועוד.

הצוות המשפטי האמון על התחום מטפל במגוון אספקטים הקשורים למתן תרומות למטרות ציבוריות בהיקפים גדולים, החל מניהול משא ומתן והליכים מקדמיים, דרך עריכת ההסכמים ועד למעקב אחר השימוש בפועל בכספי התרומה לשם הבטחת ביצוע הפרויקט שלטובתו נתרמו הכספים, בהתאם להוראות הסכם התרומה.

בנוסף, המשרד מסייע ללקוחותיו בטיפול בנושאים משפטיים שונים אל מול רשויות המדינה, לרבות אל מול רשם העמותות, רשם ההקדשים, רשם החברות, רשות המסים ורשויות מקומיות, וזאת בעת הדיווח על התרומות כאמור, לצורך קבלת הטבות מס והקלות במסים עירוניים וכיוצא באלו.

על לקוחותינו נמנים כל סוגי המלכ"רים הרשומים בישראל, בהם עמותות, הקדשים, נאמנויות, אגודות שיתופיות וחברות לתועלת הציבור, וכן בעלי הון התורמים לגופים אלה והעומדים בראשם.

הניסיון שלנו

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור