17 ביוני 2020

צעד נוסף קדימה לקראת פתיחת שוק האיגוח בישראל

ב- 3 ביוני 2020 פרסמה רשות ניירות ערך מסמך מדיניות בנושא עסקאות איגוח, שמטרתו להגביר את ההיכרות וההבנה של שחקני השוק עם המאפיינים המרכזיים של עסקאות איגוח, ולהציג את המאפיינים של עסקאות איגוח "פשוטות" יחסית, במטרה לעודד את פיתוח השוק ולהגביר את הוודאות המשפטית בקשר אליהן.

כפי שנסקור בתמצית להלן, עסקאות האיגוח מאפשרות מספר יתרונות לתאגיד המנפיק ובין היתר, עשויות להוות מקור למימון אטרקטיבי ומגוון.

מסמך המדיניות של רשות ניירות ערך מסמן את הדרך להפיכת עסקאות איגוח לציבור לעסקאות מקובלות בשוק הישראלי. היכולת הכלכלית שטמונה באיגוח מקימה טעם רב להניח (ולקוות) כי גם בישראל יפעל בעתיד הקרוב שוק איגוח פעיל ומתוחכם.

לקריאה לחצו כאן

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור