08 בספטמבר 2015

עו"ד ג'ק סמית, שותף, דן בתגלית הגז במצרים והשלכותיה הפוטנציאליות על מאגר לוויתן.

עו"ד ג'ק סמית', שותף, מסביר שהמשאבים הלאומיים אינם חזקת הכלל. לדבריו, וכי אי-כיבוד זכויותיהם של בעלי הרישיונות לחיפוש גז עלול להזיק למשק הישראלי בטווח הארוך:

 

לכתבה המלאה ב'גלובס'

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור