11 ביוני 2019

עדכון לקוחות G-CAPITAL: תמצית שאלות ותשובות סגל רשות ני"ע.

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים בעדכון לקוחות זה תשובות שפרסם סגל רשות ניירות ערך במהלך חודש מאי 2019 במענה לשאלות בנושאים: עסקאות בעלי שליטה, תשקיף, דוחות תקופתיים ורבעונים, רישום כפול ונושאי משרה.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור