12 במרץ 2019

עדכון לקוחות G-CAPITAL: רישום למסחר של שותפות מחקר ופיתוח- פרסום טיוטה להערות הציבור

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני בעדכון לקוחות בדבר פרסום טיוטה להערות הציבור ביחס לתיקון תקנון הבורסה באופן שיאפשר לרשום למסחר שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור