28 ביולי 2019

עדכון לקוחות G-CAPITAL | עמדת סגל רשות ני"ע בדבר היחס בין תחולת חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק ני"ע

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים בעדכון לקוחות זה את עמדת סגל רשות ניירות ערך בדבר היחס בין תחולת חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 לבין חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וזאת בשים לב להבדלים במבחני התחולה של כל אחד מהם ולכך שאופי ההסדרה מכוח שני החוקים הללו הינו שונה. במסגרת עמדה זו מציג סגל הרשות עקרונות אשר מהווים קווים מנחים לפעילותן בישראל של קרנות וגופי השקעה.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור