28 ביולי 2019

עדכון לקוחות G-CAPITAL | הצעות פרטיות – עמדת סגל משפטית ודוח יחידת הביקורת ריכוז ממצאים

השותפים שרון ורקר-שגיא ויאיר שילוני סוקרים בעדכון לקוחות זה את עמדת הסגל המשפטית מיוני 2019 אשר הוצגו בה מספר בעיות בפעולות שיווק של ניירות ערך שהוצעו לציבור הרחב. במסגרת העמדה הובהר, בין היתר, כיצד ניתן לעשות שימוש במונח "היתר הרשות" במסגרת פרסומים לציבור; ואילו נתוני תשואות ונתונים כספיים אחרים ניתן לציין בפרסומים.

כמו כן, הם מציגים את דוח ריכוז הממצאים שפרסמה יחידת הביקורת ברשות ניירות ערך באפריל 2019 בנושא הצעות פרטיות, אשר בה הוצגו מספר סוגיות מרכזיות שעלו במהלך הביקורת, ובכלל כך ביחס לספירת מניין המשקיעים בהצעות פרטיות; אופן בחינת תנאי הכשירות של משקיעים "מתוחכמים"; סיווגן של ההצעות הפרטיות; ועיתוי הדיווח על הצעה פרטית.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור