03 בינואר 2019

עדכון לקוחות: תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך.

השותף יאיר שילוני ועוה"ד נתנאל כהנא בעדכון לקוחות בדבר פרסום של רשות ניירות ערך בדבר תנאי ההיתר למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת שאינה פועלת על פי רישיון בורסה מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור