18 בפברואר 2019

עדכון לקוחות: שיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים בהצבעה באסיפות כלליות.

השותפים שרון ורקר שגיא ואבנר פינקלשטיין בעדכון לקוחות בעניין טיוטת גילוי הדעת של רשות התחרות, אשר תאפשר לגופים מוסדיים לתאם את הצבעותיהם באסיפות כלליות, מבלי שתיאום זה יהווה הסדר כובל.

רשות התחרות פרסמה ביום 13 בפברואר 2019 טיוטה לשימוע פומבי (להערות עד ליום 13.4.2019) ביחס לשיתופי פעולה בין גופים מוסדיים בכל הנוגע לקבלת החלטות באסיפות הכלליות של תאגיד. שיתופי פעולה בין גורמים מתחרים עלולים לעלות לכדי הסדר כובל לפי חוק התחרות הכלכלית.
טיוטת גילוי הדעת קובעת אפשרות לשיתופי פעולה בין גופים מוסדיים בהליכי קבלת החלטות באסיפה כללית של תאגיד וזאת מבלי שיעלו לכדי הסדר כובל. הגופים המוסדיים הרלבנטיים לגילוי הדעת הם גופים הפועלים להשקעת כספים שהועברו אליהם על ידי הציבור, כגון חברות ביטוח, חברות המנהלות קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וכו'.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור