18 בנובמבר 2018

עדכון לקוחות: יישום ראשון של הרפורמה בחוק ההגבלים העסקיים

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה תיקון לשני "פטורי סוג", המהווה יישום ראשון של הרפורמה המתוכננת בחוק ההגבלים העסקיים. לתיקון של פטורי הסוג נלווה פרסום של "גילוי דעת" המפרט את עמדת הרשות בדבר הפרשנות המשפטית והמעשית שיש לתת לתיקון.

השותף אבנר פינקלשטיין ועוה"ד נועה שוייצר עמר, בעדכון לקוחות הסוקר את התיקון והשפעתו על המגזר העסקי.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור