26 במרץ 2020

עדכון לקוחות: התייחסות הרשות להגנת הפרטיות לשאלות בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה

השותף אסף הראל, המוביל את תחום הסייבר והגנת הפרטיות, סוקר את מסמך השאלות והתשובות שפרסמה הרשות בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, שמטרתו להציג דגשים להגנת הפרטיות במצב החירום הנוכחי.

עדכון זה הוכן בסיועה של לינור ורטניק.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור