09 בינואר 2020

עדכון לקוחות: הרחבת "מעגל המפרים" בהפרה מינהלית

השותפים ארז הראל, שרון ורקר-שגיא, יאיר שילוני והילה שמעון יחד עם עו"ד יחיאל ציפורי, סוקרים בעדכון לקוחות זה את הסדר האכיפה שאושר ע"י ועדת האכיפה המינהלית, שבמסגרתו נקבע, לראשונה, כי נושא משרה בחברה, שלא היה מעורב באופן ישיר בעריכת נתונים שהתבררו כשגויים בדוחות הכספיים והיה אחראי על דוחות הבקרה התקציבית עליהםנסמכו הדוחות הכספיים, יכול להיחשב כמי ש"כלל" ברשלנות פרט מטעה בדוח כספי ובכך להימצא כמי שביצע הפרה מנהלית. גישה מרחיבה זו, עלולה, בנסיבות מסוימות, להעמיד בסיכון להפרה מנהלית נושאי משרה שלא היו מעורבים באופן ישיר בעריכת הדוחות הכספיים.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור