14 בנובמבר 2019

עדכון לקוחות- הנחיה חדשה של פרקליט המדינה מחדדת את חשיבות קיומה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית בתאגיד

הנחיה חדשה של פרקליט המדינה בוחנת את האינטרס הציבורי שבהעמדה לדין של תאגיד, ומפרטת רשימת שיקולים שיש לבחון וביניהם – מידת הכשל בתרבות הציות לחוק בתאגיד.

לעניין זה נקבע, כי ביטוי מרכזי לקיומה של תרבות ציות לחוק היא קיומה של תכנית אכיפה פנימית המיושמת באופן אפקטיבי בתאגיד.

השותפים ארז הראל, שרון ורקר-שגיא, יאיר שילוני, והילה שמעון ועו"ד יחיאל ציפורי, סוקרים בעדכון לקוחות זה את הנחיית פרקליט המדינה ואת הרכיבים הנלקחים בחשבון בבחינת מידת האפקטיביות של תכנית אכיפה פנימית.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור