18 באפריל 2019

עדכון לקוחות: הודעת הרשות לני"ע בדבר הארכת מועד הגשת בקשות למתן היתר לפי סעיף 49א לחוק ני"ע.

השותף יאיר שילוני ועוה"ד נתנאל כהנא בעדכון לקוחות אודות הודעת רשות ניירות ערך בדבר הארכת מועד הגשת בקשות למתן היתר לפי סעיף 49א לחוק ני"ע עד ליום 30 במאי 2019.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור