07 במאי 2018

עדכון לקוחות בנוגע להגנה על השקעות ובוררות בינלאומית כשיקולים בבניית עסקה ואמצעי ניהול סיכונים בהשקעות זרות.

מה הן אמנות השקעה בילטרליות? אילו הגנות השקעה מוענקות למשקיע הישראלי? איך פסיקת בית הדין לצדק של האיחוד האירופי ביחס לאמנות אלו משפיעה על המשקיע הישראלי?

השותפים אלי כהן וניר קידר, יחד עם עו"ד צחי (יצחק) ו. חסדאי בעדכון לקוחות בנוגע להגנה על השקעות ובוררות בינלאומית כשיקולים בבניית עסקה ואמצעי ניהול סיכונים בהשקעות זרות.

לקריאה נוספת

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור