06 באוגוסט 2020

משרדנו ייצג את נושאי המשרה בחב' אינטרקולוני (הרדיום) בהדיפת ערעור שהוגש לביהמ"ש העליון ואישר את דחיית אישור תביעה נגזרת כנגד החברה ונושאי המשרה בה.

משרדנו ייצג את נושאי המשרה בחב' אינטרקולוני (הרדיום) בהדיפת ערעור שהוגש לביהמ"ש העליון ביחס לפס"ד שניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי (המח' הכלכלית) שדחה בקשה לאישור תביעה כנגזרת בגין עסקה שביצעה החברה הנכדה עם חב' ליבר טאוור, בקשר עם נכס מקרקעין שהיה בבעלות החברה הנכדה בשכונת נווה צדק בת"א.
ביהמ"ש העליון דחה את הערעור ואישר את דחיית אישור תביעה נגזרת כנגד החברה ונושאי המשרה בה.
ביהמ"ש העליון קיבל את טענותינו לפיהן, ובין היתר, בעל מניה נדרש להוכיח בעלותו במניות החב' הציבורית גם בעת הגשת הבקשה לאישור התביעה וכן חידד את דרישת תום הלב המוטלת עליו.
את נושאי המשרה ייצגו השותפים עופר צור, אורלי טננבאום ודניאל לסרי ביחד עם עורכת הדין טליה בן נתן חנינקס.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור