18 באוקטובר 2020

משרדנו ייצג את חברות הביטוח כלל והפניקס בדחיית בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שהוגשה כנגדן בטענה למכירת ביטוחי בריאות הכוללים כיסויים מיותרים, בהיקף אסטרונומי של 4.5 מיליארד ₪

משרדנו ייצג את חברות הביטוח כלל והפניקס במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית בה נטען כי חברות הביטוח משווקות ומוכרות למבוטחים פוליסות ביטוחי בריאות הכוללות כיסויים הכלולים בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים, ובכך גורמות למבוטחים לרכוש כיסויים ביטוחיים מיותרים המגלמים כפל ביטוח ותשלום דמי ביטוח ביתר, בהיקף אסטרונומי של 4.5 מיליארד ש"ח. בגדרי פסק דינו המנומק שניתן בתום 4 שנות התדיינות, דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (כב' השופט ר' כהן) את בקשת האישור.
את כלל והפניקס ייצגו השותף נועם רונן ביחד עם עו"ד דניאל בר-לב.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור