05 בדצמבר 2018

גורניצקי ייצגו את הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בבקשה לאישור תובענה כייצוגית נגדה, הצדדים הגיעו להסכמה בדבר הסתלקות התובעת הייצוגית מבקשת האישור.

גורניצקי ייצגו את הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בבקשה לאישור תובענה כייצוגית נגדה, בטענה שהפניקס אינה משיבה ביוזמתה פרמיות ביטוח למבוטחיה בעת שהם מצויים במצב של אובדן כושר עבודה, בניגוד לתנאי הפוליסה, וכן דוחה תביעות ביטוח להשבת פרמיות שכאלו בניגוד לדין.

לאחר שני דיוני קדם משפט בו עמד בית המשפט על קשיי בקשת האישור, הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הסתלקות התובעת הייצוגית מבקשת האישור, תוך תשלום גמול לתובעת הייצוגית ושכר טרחה לעורכי דינה. בית המשפט אישר את ההסתלקות והפחית את שכר הטרחה לעורכי הדין המייצגים ב- 10,000 ש"ח.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ יוצגה על ידי השותף נועם רונן ועורך הדין דניאל בר-לב.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור