06 באוגוסט 2020

משרדנו ייצג את אסם ומספר חברי דירקטוריון באסם בתובענה ייצוגית בסך של 400 מיליון ₪ אשר עתידה להשפיע רבות על דיני התאגידים ודיני הממשל התאגידי בישראל

משרדנו ייצג את אסם ומספר חברי דירקטוריון באסם בתובענה ייצוגית בסך של 400 מיליון ₪ אשר הוגשה כנגד אסם, נסטלה, חברי הוועדה הבלתי תלויה שניהלה את המו"מ על עסקת המיזוג וחברי דירקטוריון אסם שאישרו את עסקת המיזוג עם נסטלה, במסגרתה נתקף מחיר המניה שנקבע במסגרת העסקה.

בפס"ד תקדימי שניתן השבוע ע"י השופטת רות רונן מהמחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בת"א, ואשר אוחז 251 עמודים, דחתה השופטת רונן את בקשת האישור, תוך שהיא מקבלת את כל הטענות שהעלה משרדנו וקובעת שהליך ביצוע העסקה, כמו גם מחירה, היו סבירים והוגנים. אגב כך, יצרה השופטת שורה ארוכה של הלכות תקדימיות בדיני תאגידים ובדיני ממשל תאגידי, בין היתר, ביחס לעסקאות going – private, למינוי ועדה בלתי תלויה בעסקאות כאלו, לנטלי ההוכחה בתביעות בעלי עניין בכלל, לתחולת שיקול הדעת העסקי על החלטות של ועדה בלתי תלויה בעסקאות בעלי עניין ווביחס לעניינים רבים נוספים שכב' השופטת רונן עצמה מעידה עליהם שהם תקדימיים.

את חברת אסם ואת חברי הדירקטוריון ייצגו השותפים פנחס רובין, ראש הפירמה, ונועם רונן, יחד עם עוה"ד הבכיר תום אלקלעי ועוה"ד דניאלה ויינראוך.

להמשך קריאה באתר כלכליסט

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור