03 בנובמבר 2020

מינוי ממונה הגנה על הפרטיות בארגון: המלצות הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה טיוטה להערות הציבור של מסמך המלצות לארגונים וחברות מכלל מגזרי המשק בנוגע למינוי של ממונה הגנה על הפרטיות בארגון. הערות לטיוטת המסמך ניתן להעביר לרשות עד ליום 29.11.20.
השותף אסף הראל בעדכון לקוחות אודות עיקרי המסמך שפרסמה הרשות.

לקריאה לחצו כאן

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור